Selçuk Üniversitesi Hukuk fakultesine ilave kamera sistemine başladık

Firma çaly?anlarymyza bugüne özel, özel izin verilip tatile gönderilmi?tir.